Woordzoeker

Hier kunt u woorden zoeken met reguliere expressies. Voorbeelden:

  • Met .*[aeiou]{4}.* worden alle woorden gevonden met minstens vier opeenvolgende klinkers.
  • Met (.{3}).*\1 vindt u alle woorden die beginnen en eindigen met dezelfde drie letters.
  • Met (.?)(.?)(.?)(.).?\4\3\2\1 vindt u alle palindromen van twee tot negen letters lang.
  • Met [aeiouy]+ vindt u alle woorden die uitsluitend uit klinkers bestaan.
  • Met .*woord.* vindt u alle woorden die het woord ‘woord’ bevatten.